Tvist mot Försvarsmakten gällande diskriminering av medlem

Förhandling pågår fortfarande

Försvarsförbundet påkallade den 8 juni 2023 en tvist mot Försvarsmakten gällande diskriminering.

Försvarsförbundet vill göra gällande att vår medlems karriär- och löneutveckling påverkats. Försvarsförbundet yrkar på skadestånd och vidare att historiska felaktigheter rättas upp. En första kontakt med Försvarsmakten har gjorts och en första förhandling kommer att hållas efter sommaren.