Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL alternativt samverkansavtalet

 

2023-03-21

Den 10 september 2021 påkallade Försvarsförbundet, tillsammans med Sako-S FM och Seko, en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot MBL alternativt samverkansavtalet. Tvisten avslutades den 21 mars 2023 i enighet.

Arbetsgivaren har vid tillsättande av ny tjänst skrivit i beslutet att detta är samverkat med samtliga ATO (fackförbund) i enighet. Vid efterfrågande av protokoll kunde inte arbetsgivaren påvisa att någon samverkan har skett.

- Vi ser mycket allvarligt på det då arbetsgivaren påstår sig ha samverkan ha skett i enighet då samverkan, de facto, inte har skett, säger Simon Sundström, ombudsman på Försvarsförbundet.

Tvisten avslutades den 21 mars 2023 där parterna enades om att Försvarsmakten ska betala 30 000 kronor till Försvarsförbundet, 30 000 kronor till Seko och 30 000 till Saco-S FM.

Försvarsmakten ska också under 2023 genomföra en partsgemensam utbildningsinsats på aktuell organisationsenhet med syfte att öka kunskapen om hur och när samverkan med arbetstagarorganisationerna ska genomföras.