Tvist mot Försvarsmakten gällande omplacering

 

2022-03-31

Försvarsförbundet påkallade den 2 december 2020 en tvist mot Försvarsmakten då myndigheten beslutat att omplacera en av förbundets medlemmar utan att angett särskilda skäl. Tvisten avslutades den 31 mars i enighet med resultatet att medlemmen fick en ny tjänst på sin hemort.

Anledningen till omplaceringen uppgav Försvarsmakten var säkerhetsskäl. Försvarsförbundet ansåg att arbetsgivaren under MBL-förhandlingen inte kunde ange särskilda skäl för omplaceringen, vilket strider mot LAS och Europakonventionens artikel 6. Förbundet påkallade därför en tvist mot Försvarsmakten.

Tvisten avslutades den 31 mars i enighet med resultatet att medlemmen fick en ny tjänst i myndigheten, på sin hemort.

- De främsta skälen till tvisten var att vi och medlemmen ansåg att säkerhetprocessen hade hanterats klart undermåligt, vilket gjorde att vi ansåg skälen otillräckliga, samt att medlemmen inte omplacerats till en ny tillsvidarebefattning utan bara lånats ut till nya uppgifter, förklarar Robert Oidermaa, ombudsman i Försvarsförbundet, och fortsätter:

- Efter tvisteförhandling med såväl LEDS JUR (juridiska avdelningen på Försvarsmakten) som MUST (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Försvarsmakten) närvarande, beslöt MUST att göra en ny genomlysning av ärendet och LEDS JUR ordnade så att vår medlem fick en ny tillsvidarebefattning. Det betydde att vi kunde avsluta tvisten i enighet.