Tvist mot Försvarsmakten / Arbetsgivarverket gällande ändrad pensionsålder

 

2020-10-21

Försvarsförbundet har påkallat en tvisteförhandling mot Arbetsgivarverket då Försvarsmakten ändrat pensionsåldern för flera av förbundets medlemmar utan att förhandla.

Förbundet anser att Försvarsmakten inte har rätt att tillämpa annan pensionsålder för Försvarsförbundets medlemmar än den som förhandlades 2009-02-23.

Tvisten togs vidare till Arbetsgivarverket efter att förhandlingen mellan förbundet och Försvarsmakten avslutades i oenighet.

Förhandlingen med Arbetsgivarverket avslutades i enighet den 23 december 2020. Skadestånd utföll till medlemmen.