Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot arbetstidsavtalet

2020-06-16

Försvarsförbundet påkallade den 22 april 2020 en tvist mot Försvarsmakten gällande övertidsbestämmelser. Tvisten avslutades i enighet den 16 juni 2020.

Tvisten påkallades då Försvarsmakten enligt förbundet brutit mot övertidsbestämmelserna i Försvarsmaktens arbetstidsavtal för en av förbundets medlemmar. Ingen förhandling eller information har givits till den lokala fackliga organisationen. Det finns heller inget lokalt avtal som reglerar avsteg från arbetstidsavtalet.

Tvisten avslutades i enighet där parterna var överens om att medlemmen arbetat för många övertidstimmar och att förbandet ska utbilda chefer i den här delen av arbetstidsavtalet.