Tvist mot Försvarsmakten rörande förhandlingsvägran

 

2019-12-02

Försvarsförbundet påkallande den 13 juni 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande förhandlingsvägran. Detta då 8 av förbundets påkallade tvister mot myndigheten inte lösts inom lagstadgad tid. 

Oenigheten handlar om skadestånd för kollektivavtalsbrott som enligt förbundet borde betalas ut. I övrigt är parterna överens om att samtliga tvister ska vara lösta innan sista december 2019.

- Detta är särskilt allvarligt då 7 av 8 tvister är individärenden, säger ombudsman Robert Oidermaa.

Tvisterna har legat hos myndigheten mellan 6 månader upp till 2 år.

Tvisten avslutades den 28 november i oenighet.