Tvist mot Försvarsmakten rörande avsked

 

2019-12-02

Försvarsförbundet påkallande i juni 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande avsked i Personalansvarsnämnden. 

Detta då nya uppgifter hade framkommit efter avskedet, vilka enligt förbundet innebär tveksamheter angående hur Försvarsmakten i detta fall tagit sitt arbetsmiljöansvar.

Tvisten avslutades i oenighet den 30 oktober.