Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot RALS-avtalet

2019-12-01

Försvarsförbundet påkallande 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot RALS-avtalet. Tvisten avslutades med att medlemmarna fick retroaktiv ersättning samt höjd lön enligt avtalet.

Detta då man beslöt att ta bort förhandlat Ralspåslag i samband med inplacering på ny befattning för ett antal av förbundets medlemmar. Enligt förbundets uppfattning strider det mot Rals-avtalet.

Tvisten avslutades med att medlemmarna fick retroaktiv ersättning samt höjd lön enligt avtalet.