Tvist gällande brott mot kollektivavtalet och det enskilda anställningsavtalet

 

2019-12-01

Försvarsförbundet påkallade den 11 september 2017 tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot kollektivavtalet samt mot det enskilda anställningsavtalet.

En av förbundets medlemmar har arbetat som ALVA-anställd utan att erhålla någon lön.

- Att få ersättning för utfört arbete är det mest grundläggande i arbetsrätten. Får du inte det bryter arbetsgivaren mot anställningsavtalet, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsförbundet.

Tvisten avslutades med att Försvarsmakten betalade motsvarande belopp i ersättning till medlemmen och förbundet erhöll 3 000 kr.