Tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot LAS, MBL och anställningsavtalet

2019-10-01

Försvarsförbundet påkallade i början av 2019 en tvist mot Försvarsmakten rörande brott mot LAS, MBL och anställningsavtalet. 

Tvisten grundar sig i en, enligt förbundet, felaktig omplacering av medlem.

Tvisten avslutades med att medlemmen erhöll 20 000 kronor i skadestånd från arbetsgivaren.