RALS-arbetet påbörjat på flera myndigheter

RALS-arbetet har påbörjats på flera av de myndigheter där vi har medlemmar efter att det statliga kollektivavtalet slöts den 1 december.

Publicerad 2020-12-27

På Försvarsmakten har förhandlingar påbörjats och dessa kommer att återupptas efter julhelgerna med målet att bli klara i januari 2021.

På Rekryteringsmyndigheten, FMV och Försvarshögskolan har arbetet påbörjats och på FRA är man i startgroparna. På Fortifikationsverket har inte förhandlingarna påbörjats ännu.

För mer info om var ni befinner er på just din myndighet, kontakta din förening. Du hittar kontaktuppgifter här.