Ny skyddsorganisation utsedd i Försvarsmakten

Arbetstagarorganisationerna i Försvarsmakten har gemensamt utsett nya skyddsombud på myndighetsnivå. Skyddsombuden ska vara en sammanhållande part i arbetsmiljöfrågor och samordna arbetet för organisationsenheternas huvudskyddsombud.

Publicerad 2020-11-11

De är också representanter i nedan nämnda samverkans- och arbetsmiljögrupper. Uppdragen är på tre år och påbörjades den 1 november 2020.

- Upplägget med skyddsombud respektive samverkansgrupp är nytt och ska göra så att arbetsmiljöfrågorna kan komma upp på bordet på ett helt annat sätt nu när varje skyddsombud kan fokusera just på sitt område, säger Freddy Tullgren, ombudsman på Försvarsförbundet.

Såhär ser den nya skyddsorganisationen ut:

Centralt (Försvarsmakten övergripande)
Ordinarie – Helena Bergli, HKV, Saco-S FM
Ersättare – Joakim Sundin, HKV, Officersförbundet

Arméstaben
Ordinarie - Jens Zetterberg, K3, Officersförbundet
Ersättare – Stefan Nilsson, FMTS, Officersförbundet

Flygstaben
Ordinarie - Leif Ljungkvist, F7, Officersförbundet
Ersättare – Peter Frankkila, F21, Officersförbundet

Marinstaben
Ordinarie - Mikael Lundström, 3.sjöstriflj, Officersförbundet
Ersättare – Åke Bergvik, Marinstaben, Försvarsförbundet