RALS 2020 – här är vi

Som vi tidigare informerat om har avtalsrörelsen för staten skjutits upp och nuvarande RALS-avtal är förlängt till den 30 november 2020. Det innebär att nya löner kommer börja betalas ut tidigast efter den 30 november 2020, men det är din arbetsgivare och facket på din arbetsplats som kommer överens om exakt när den lokala lönerevisionen ska genomföras och när nya löner ska börja betalas ut.

Publicerad 2020-09-09 

Att avtalsrörelsen för staten skjuts upp är en anpassning av rådande omvärldsläge och för att invänta industrins avtalsrörelse som sätter det så kallade ”märket” - som övriga avtal utgår från. Inga förändringar har skett sedan dess och den 22 september växlar vi yrkanden med Arbetsgivarverket. Förbundets föreningar har under våren haft möjlighet att lämna in yrkanden inför avtalsrörelsen.

Det här innebär att nya löner kommer börja betalas ut tidigast efter den 30 november 2020. Det är däremot din arbetsgivare och facket på din arbetsplats som kommer överens om exakt när den lokala lönerevisionen ska genomföras och när nya löner ska börja betalas ut.

Hos de flesta statliga myndigheter börjar nya löner räknas från den 1 oktober, men det kan finnas lokala avtal som har andra datum.