Försvarsmaktens kartläggning av 2019 års löner klar: ”Vi konstaterar med glädje att kartläggningarna blir bättre och bättre för varje år”

Försvarsmaktens kartläggning av 2019 års löner är klar. Försvarsförbundet har tidigare varit kritiska till hur Försvarsmakten skött sina lönekartläggningar och anmälde 2015 myndigheten till Nämnden mot diskriminering för uteblivna lönekartläggningar. Idag tycker förbundet att det ser hoppfullt ut.

Publicerad 2020-06-26

Försvarsmaktens kartläggning av 2019 års löner är klar. Den samverkades förra veckan av Försvarsmakten, Försvarsförbundet och övriga fackförbund på myndigheten. Lönekartläggning ska genomföras varje år och att det görs är viktigt för att kunna säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning.

- Lönekartläggningen visar ett mer jämställt resultat jämfört med tidigare år men det finns ett begränsat antal utredningspunkter som Försvarsmakten kommer att jobba vidare med, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

Försvarsförbundet har varit kritiska till hur myndigheten skött sina lönekartläggningar. 2015 anmälde förbundet Försvarsmakten till Nämnden mot diskriminering för uteblivna lönekartläggningar (något du kan läsa om här.) Idag tycker förbundet att det ser hoppfullt ut:

- Vi kan med glädje konstatera att kartläggningarna blir bättre och bättre för varje år och att dessa numera, precis som de ska, utgör en naturlig del av myndighetens jämställdhetsarbete. Man har dock fortfarande har en utmaning i att få fram bra och rättvisande underlag för kartläggningen, men även detta tar stora steg framåt, säger Robert Oidermaa.