Skyddsstopp utfärdat på Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäs

Skyddsstopp lades den 26 maj på Skaraborgs flygflottilj F 7 Såtenäs av arbetsplatsens huvudskyddsombud. Det innebär att allt arbete och framförande MS 190–875011 Avisningsfordon/T, som främst används vid avisning av flygplan, avbryts.

Publicerad 2020-06-01

Skyddsstoppet gjordes av huvudskyddsombudet vid Skaraborgs Flygflottilj Såtenäs Garnison Leif Ljungqvist, med stöd av stöd av 6 kap 7 § arbetsmiljölagen. Anledningen som uppges är att det finns stor risk för person- eller materielskada då fordonet det gäller inte ögonblickligen stannar då reglagen släpps. Det har dokumenterats att fordonet vid ett flertal tillfällen fortsatte framåt ca 1,5–1,9 m efter att reglagen har släppts. Sikten från ordinarie förarplats är också kraftigt skymd på höger sida på grund av lyftbommens placering vilket kan innebära risk för personskada om personal uppehåller sig där.

Per Gunnarsson, ordförande i Försvarsförbundets förening 76 på F7 Såtenäs, vill trycka på vikten av skyddsorganisationernas arbete:

- Skyddsorganisationen har en mycket viktig roll och det är av stor betydelse att vi agerar när vi ser faror för liv och egendom, precis som det har gjorts här.

Huvudskyddsombudet meddelar i skrivelsen att ledningen för Transporflygenheten är vidtalad och är av samma uppfattning som HSO. Skyddsombudsstoppet gäller från den 2020-05-26 klockan 12:00 och fram till dess bristen och faran har avhjälpts eller till dess att Arbetsmiljöverket har fattat beslut i ärendet.