Överenskommelse om karantänshantering inför FN-insatser

Försvarsförbundet har tillsammans med Försvarsmakten samt övriga arbetsgivarorganisationer på myndigheten enats om en tillämpning för anställda som behöver vara i karantän två veckor (14 dagar) innan avfärd från Sverige med anledning av Covid-19.

Publicerad 2020-04-21

Tillämningen ser ut såhär

  • Ytterligare två dagars leave
  • Fri mat
  • Ett vakanstillägg (2 000 kr)

Eventuellt utlagd ledighet som sammanfaller med karantänperioden (kompensationsledighet för FMD alt semester) läggs tillbaka i semesterbanken.

För karantänperioden beräknas dessutom ersättningen enligt följande (i proportion till karantäntidens längd)

  • I-lön X 1,3 + 8000
  • Utlandstillägg (3 000 kr alternativt 7 000 kr med hemmavarande barn)
  • Intjänande av leavedagar

Detta gäller för rotationer fram till 200601, efter det betalas inte längre vakanstillägget ut, i övrigt oförändrat.