Försvarsförbundet om Försvarsmaktens anställningsstopp: Var uppmärksam på din och dina kollegors arbetsbelastning

Försvarsmakten avbryter omedelbart alla pågående och kommande rekryteringar av civila samt återanställningar av yrkesofficerare. Försvarsförbundet uppmanar sina medlemmar att vara uppmärksamma på hur kollegorna mår, då många redan nu har för mycket att göra.

Publicerad 2020-02-27

Försvarsmakten meddelar i ett tilläggsdirektiv att det ekonomiska utrymmet för 2020 är begränsat. Det gör att takten i den beslutade personella tillväxten kommer att behöva anpassas därefter, vilket i sin tur betyder att man pausar anställningar av både civil och militär personal. Myndigheten meddelar att pausen är tillfällig och anställningarna och den personella tillväxten ska fortsätta så snart ekonomin gör det möjligt.

I direktivet går det bland annat att läsa:

  • Pågående och kommande rekryteringar av CVAT i enlighet med tidigare tilläggsuppdrag till VU 19 ska omedelbart avbrytas.
  • Undantaget i de fall säkerhetsprövning är påbörjad.
  • Ingen återanställning av yrkesofficerare får genomföras.

Beslutet innebär ytterligare påfrestningar för den redan ofta hårt belastade personalen, där många redan har för mycket att göra på för få anställda, menar Försvarsförbundet:

- Vi vill råda våra medlemmar och förtroendevalda att vara uppmärksamma på sitt och sina kollegors mående och arbetsbelastning. Som alltid, kontakta föreningen eller kansliet om du upplever att arbetsbelastningen blir så hög att tecken på stress visas, säger Hans Jonsson, ombudsman på Försvarsförbundet.