Försvarsmakten höjer lönerna för officerare och soldater - när blir det de civilanställdas tur?

Försvarsmakten meddelade i veckan att man höjer lönenivåerna för nyanställda officerare och soldater. Försvarsförbundet är positiva till satsningen men undrar samtidigt: när är det de civilas tur?

Publicerad 2019-10-03

Att se över de civilas löner är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt bibehålla den civila personalen och kunna rekrytera nya.

Försvarsförbundet kommer efter de militära lönekorrigeringarna som Försvarsmakten nu gör för officerare och soldater att efterfråga en liknande analys för myndighetens civila, säger ombudsman Robert Oidermaa:

- Vi kommer särskilt att bevaka dem som tidigare legat över de nu höjda militärerna i lön och kanske blir passerade. Är deras jobb plötsligt lägre värderat eller skall de få följdjusteringar?

Att värdera civil kompetens och ge rätt lön är något som Försvarsförbundet alltid arbetar för.