Gällande facklig tillhörighet i PRIO för dig som gått över från FMV till Försvarsmakten vid verksamhetsövergången

Alla som gick över till Försvarsmakten från FMV i samband med FMV:s verksamhetsövergång står idag som fackligt oorganiserade i PRIO - det vill säga er eventuella fackliga tillhörighet är inte noterad.

Publicerad 2019-06-04

Vissa av er har till och med fått en anmodan från er chef att gå in och rätta er tillhörighet. Ni kan dock inte rätta tillhörigheten själv, den rättas en gång om året i samband med RALS. Däremellan kan den bara rättas genom att er chef sänder in en blankett till HRC.

Försvarsmakten vet vilka som felaktigt står som oorganiserade och vilket förbund var och en tillhör, däremot medger inte tekniken att detta rättas för närvarande.

Inga fel kommer att uppstå på grund av att ni står som oorganiserade i PRIO, då Försvarsmakten känner till det hela. Ni behöver inte heller vidta några egna åtgärder, då detta kommer att rättas i höst.