Lönebilder förutsättning för lönearbetet

Ledare Försvarbart nr 3 

Hej på er.

I skrivande stund så känns det som om hösten har infunnit sig.13 grader, spöregn och blåst men lite sommar ska det väl ändå vara kvar.

Jag har i Försvarsmaktens senaste medarbetarundersökning, FM-vind, uppmärksammat att ovälkommet beteende på myndigheten har ökat med 0,5 procentenheter. Småsmulor kan tyckas, men sett till antal svaranden handlar det om många medarbetare. I och med Metoo-upproret och ÖB:s kraftfulla uttalande mot detta skulle siffrorna vända neråt – men så har inte skett vilket gör mig både arg och ledsen.

Inom förbundets myndigheter upplever vi problem med att få tillträde till lönebilder och/eller lönepolicys för olika yrkesgrupper inför RALS-arbetet. Försvarets materielverk, FMV, vägrar konsekvent att dela med sig av uppgifterna. Orsaken är troligen okunskap om det centrala RALS-avtalet. FMV kan se och lära av Försvarsmakten, där man har tagit fram en bra lösning för utlämnande av uppgifter som inte krockar med det hårdnande säkerhetsläget. Där fungerar det klockrent på många organisationsenheter men sämre vid andra, där vi har väntat i månader på uppgifterna. Kansliet driver frågan för att få det att fungera bättre på samtliga av våra myndigheter.

Pågående LAS-utredning kan få konsekvenser inom vissa områden för oss statligt anställda. Vår statliga förhandlingsorganisation OFR/ S, P, O ska lämna svar på remiss under september och efter det får vi se hur LAS-utredningen svarar upp mot den.

Jag kan inte låta bli att kommentera situationen i Afghanistan, där stor orolighet och osäkerhet nu råder. Jag känner med det afghanska folket. Bland de utländska trupper som varit där på insats genom åren känner många idag en stor frustration. Något som har visat sig i olika medier. Vissa skäms, känner ilska och någon ville till och med lämna tillbaka sin medalj som hen hade fått för sin insats. Jag hoppas att de som känner så får någon att
prata med om sin frustration.

Nu ser jag fram emot höstens och vinterns arbete, där vi förhoppningsvis kommer att se mindre av den digitala mötestekniken och ett större forum för fysiska möten.

Håkan Sparr
Förbundsordförande Försvarsförbundet