Vikten av civil kompetens

Ledare Försvarbart nr 2, 2022

Jag kan inte låta bli att kommentera Försvarsmaktens framfart och sätt att gena i kurvorna när det tillsättning av civila tjänster på högre nivå.

Förbundet är nu i slutskedet av en tvist gällande en tillsättning av officer på en högre civil befattning, där vi anser att tillsättningen inte har gått rätt till. För oss är det en självklarhet att värna om civila tjänster som ger våra medlemmar möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar. Med tanke på rådande officersbrist är det också viktigt att använda sig av den civila kompetens som finns för att frigöra den militära professionen.

I skrivande stund har vår riksdag beslutat att ansöka om medlemskap i Nato. Hur det kommer att påverka våra medlemmar på deras arbetsplatser återstår att se. Vi kommer i vår roll som fackförbund att bevaka våra medlemmars intressen. Det står dock helt klart att vi går in i en ny era vad gäller Sveriges försvar. Det pågår just nu intensiva förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och OFR, Seko och Saco-S gällande framtagandet av en statlig trygghetsöverenskommelse kopplat till LAS-utredningen. Hur det faller ut är i dagsläget inte klart men det nya regelverket ska börja gälla från slutet av september. Innan midsommar ska förhandlingarna om hur LAS-utredningen påverkar statligt anställda vara avslutade.

Jag vill önska alla en trevlig och skön sommar så hörs vi i höst.

Håkan Sparr
Förbundsordförande Försvarsförbundet