Hur ser våra arbetsplatser ut efter pandemin?

Ledare nr 2

Hej! Jag hoppas att ni har hållit er friska och att ni som inte haft det lika turligt inte har drabbats så hårt. Min förhoppning är att vaccineringen mot covid-19 kommer att ha sin gång utan störningar, så att vi snart kan börja träffas fysiskt igen, jobba ännu mer aktivt för våra medlemmar och öka vår synlighet.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er förtroendevalda runt om i landet! Ni gör ett fantastiskt jobb, något som inte minst syns på vårt ökande medlemsantal.

Vi har alla fått vänja oss vid en ny vardag med ändrade rutiner där många av oss har jobbat hemifrån. Diskussioner förs om hur våra arbetsplatser kommer att se ut efter pandemin. Vilka anställningsvillkor kommer att gälla? På Försvarets materielverk arbetar man med ”Framtidens arbetsplats”. Här tittar man på olika scenarier hur man kommer att jobba efter covid-19. Det skulle kunna innebära ett lite mer öppet arbetssätt med mer rätt till hemmaarbete, ändrat regelverk samt verktyg för cheferna att lättare kunna hantera det nya arbetssättet.
Hur våra olika myndigheters arbetsplatser kommer att utformas i framtiden med möjligheter och utmaningar som följer på det återstår att se.

Har Försvarsmakten en lurig lönetaktik vid nyanställningar? Efter att ha talat med flera av våra föreningar runt om i landet är det lätt att få den uppfattningen. Man vittnar om hur nyanställda får förslaget att godkänna en lägre lön med ett löfte om att lyftas i lön vid nästa RALS-tillfälle. Ett otyg som drabbar övriga anställda då potten att fördela blir mindre. Vi vill råda våra arbetsgivare att sätta rätt ingångslöner för att på så vis få en rättvis löneförhandling för alla anställda. För inte ska väl arbetsgivaren vara den som skapar osakliga löneskillnader genom låga ingångslöner?

Avslutningsvis hoppas jag att vi i september äntligen ska kunna ha vårt förbundsmöte för 2020 och 2021 och vill å förbundets vägnar önska er en skön sommar och semester.

Med vänlig hälsning
Ove Hellgren
Vice ordförande Försvarsförbundet