Alla tvingas vi göra uppoffringar från sådant vi ser som normalt i vardagen

Ledare Försvarbart nr 2

Hej kära medlemmar! Covid-19/Corona. Ingen har väl i dagsläget kunna undvika dessa ord. Allt i vårt samhälle har kastats upp och ned från hur vi är vana att det ska fungera. Inget är sig likt och alla tvingas vi göra uppoffringar från sådant som vi ser som normalt i vardagen.

Inom våra myndigheter har anpassningar gjorts, både stora och små. Vi tvingas se oss om efter nya arbetssätt och metoder för att få saker och ting att rulla på någorlunda smidigt.

Många av oss har fått erfara hur det är att jobba hemifrån med allt vad det innebär, inte minst avsaknaden av sociala kontakter. Vi förtroendevalda deltar dagligen i möten med arbetsgivaren om hur vi ska hantera nya arbetssätt och nya villkor för våra medlemmar. Telefon- och videomöten har mer eller mindre blivit vår nya vardag. Möten som ställer helt nya krav på deltagarna.

Även inom förbundsstyrelsen jobbar vi idag enligt dessa nya premisser. Vi upplever, som många andra, att det inte är lätt att tänka strategiskt i dessa dagar, när man inte vet hur samhället kommer fungera när vi så småningom ska försöka ta oss tillbaka till det som var innan denna pandemi slog till. Vi tvingas återkommande att skjuta upp planerade utbildningar och möten, även vårt planerade förbundsmöte kommer att bli föremål för förändring som ni har fått information om.

Inom avtalsrörelsen ser vi att allt fler väljer att antingen förlänga dagens avtal eller skjuta upp förhandlingsstarten. Att följa med i denna nya tidsplan ställer höga krav på oss, då vi planerar för att det kommer att bli snabba bud och korta ledtider på förhandlingarna när de väl sätter igång.

Avslutningsvis vill jag bara be er att vara försiktiga och ta myndigheternas rekommendationer och råd på största allvar.

Ta hand om er!

Ove Hellgren
Vice ordförande Försvarsförbundet