Tydliga karriärvägar måste skapas för de civila inom Försvarsmakten


Försvarbart nr 1 2024

Tiden springer i väg och det har nu gått lite mer än 7 månader sedan jag fick förtroendet som Förbundsordförande. Det har varit en period fylld med representation och möten med ledare på olika nivåer, där jag har strävat efter att etablera goda relationer och lyfta fram Försvarsförbundets frågor.

Nyligen hade jag ett intressant möte med Överbefälhavaren Michael Bydén där vi pratade om utmaningarna inom Försvarsmakten. Som den bristande infrastrukturen, behållarperspektivet och lönerna. Det är viktigt att nyanställda kommer in på rättvisa och konkurrenskraftiga lönenivåer om vi ska kunna attrahera kvalificerade och kompetenta individer till Försvarsmakten. Men samtidigt måste vi se till att de som redan jobbar inom Försvarsmakten och lär upp de nyanställda inte hamnar för långt efter. De redan anställdas kompetens och erfarenhet måste tas tillvara på.

Vi pratade även om civilas karriärutveckling, ett viktigt ämne både för oss och för ÖB. Tydliga karriärvägar måste skapas för de civila inom Försvarsmakten, men det kräver att cheferna gör sitt jobb och genomför medarbetsamtal där den anställde kan diskutera sina framtidsmål. Något som känns extra viktigt efter att ha läst reportaget om civilas karriärvägar i Försvarbart nr. 4 2023 med Maria Jonsson Assander, chef för personalutvecklingssektionen. Fler viktiga möten är inplanerade bland annat med generaldirektör Christina Malm på Plikt- och Prövningsverket.

Vid den här tiden som tidningen går i tryck har föreningarna även haft sina årsmöten. Förhoppningsvis har vi fått fler medlemmar som vill vara aktiva som förtroendevalda. Se till att ta hand om de nya, berätta om vilka kurser som finns tillgängliga och stötta dem i sina nya uppdrag.

Nu ser jag fram emot våren och att få se de första vårblommorna titta fram. Ta hand om er!

Caroline Nilsson
Förbundsordförande
Försvarsförbundet