Vi får alla mer att göra på våra arbetsplatser

Försvarbart nr 1 2023

Hallå kära medlemmar! Då var vi inne i ett nytt spännande år, ett år som kommer att innehålla en hel del intressanta aktiviteter. Vi går in i en ny avtalsrörelse, vilket innebär att arbetet med ett nytt löneavtal påbörjas.

Förbundet genomför sin kongress i juni, där en ny förbundsordförande och styrelse ska väljas. Kongressen är vårt högsta beslutande organ, där vi alla kan vara med och påverka förbundets kommande fyra år. Det är viktigt att föreningarna nominerar till styrelseposterna samt deltar med de antal ombud man har rätt till, så att vi blir en stor stark samling.

Jag hade förmånen att tillsammans med Caroline Nilsson (suppleant i förbundsstyrelsen) deltaga på Folk och Försvars rikskonferens. Temat var Nato och EU i en ny säkerhetspolitisk verklighet. De insikter och den kunskap som dagarna gav är viktiga delar i vårt förbunds arbete att röra oss framåt och kunna fånga upp de aktuella frågorna som kommer behandlas framöver.

Vi får alla mer att göra på våra arbetsplatser. Tyvärr hänger inte rekryteringshastigheten med i de nya krav och arbetsuppgifter som läggs på oss. Var lyhörda för de signaler som kommer från dina kollegor och lyft eventuella problem till dina fackliga representanter.

Våra föreningar har haft sina årsmöten och förhoppningsvis har vi lyckats att locka till oss en del nya som är hungriga på att börja arbeta fackligt. Jag vill slå ett slag för förbundets fina fackliga utbildningar. De är en bra start på det fackliga uppdraget och ett stort stöd framåt.

Vi hälsar en ny förening välkommen i förbundet - förening 102 vid Amf 4 och FöMedC i Göteborg. Det är roligt att se hur vi växer, både i antalet medlemmar och föreningar.

Avslutningsvis vill jag uppmana er att hitta stunder för återhämtning. Gå ut i vårvädret och ta vara på de kortveckor som kommer.

Ove Hellgren

Vice förbundsordförande Försvarsförbundet