Tvist mot Försvarsmakten gällande tillsättning av ny personaldirektör avbruten: ”Positivt att arbetsgivaren valt att ändra sig och göra rätt”

Efter att Försvarsförbundet och Seko i våras påkallade en tvist mot hur Försvarsmakten skött tillsättandet av en ny personaldirektör har myndigheten bytt riktning och förbunden ser därmed inget behov av att tvista.

Förbunden påkallade tvisten då de ansåg att Försvarsmakten vid tillsättandet bland annat begått brott mot samverkansavtalet då tillsättningen inte samverkats med de fackliga organisationerna samt att man inte har utlyst tjänsten och därmed inte låtit den tillsättas i konkurrens. Något som bryter mot lagen om offentlig anställning.

- För att säkerställa att rätt personer tillsätts, med rätt kompetens och kunskap, ska tjänsterna utlysas. Vi kan bara beklaga att arbetsgivaren i dessa fall valt att ensidigt hantera frågan, sa Eva Rundlöf, kanslichef/1:e ombudsman på Försvarsförbundet, när tvisten skickades in.

Att Försvarsmakten nu valt att ändra riktning och göra om rekryteringen är positivt säger Simon Sundström, ombudsman på Försvarsförbundet:
- Vi är glada att arbetsgivaren lyssnat på oss och valt att göra om och göra rätt. Att arbetsgivare följer lagar och avtal är viktigt. Och det är extra viktigt att de stora statliga arbetsgivarna föregår med gott exempel.