Tvist mot Försvarsmakten: Förtroendevald behövde avsäga sig förtroendeuppdraget för att vara aktuell för ny befattning

Försvarsförbundet påkallade den 19 oktober en tvist mot Försvarsmakten gällande brott mot förtroendemannalagen. Detta då en av förbundets förtroendevalda då han sökt nya befattningar fått besked om att han i sådana fall måste avsäga sig sitt förtroendeuppdrag: "Förfarandet strider mot både god sed på arbetsmarknaden och Försvarsmaktens praxis."

Försvarsförbundet påkallade den 19 oktober en tvist mot Försvarsmakten då en av Försvarsförbundets förtroendevalda då han sökt nya befattningar fått besked om att han i sådana fall måste avsäga sig sitt förtroendeuppdrag. Något som förbundet anser bryter mot förtroendemannalagen (FML)

Samma rekryterande chef har vid två olika tillfällen framfört samma budskap: "Du blir inte aktuell för befattningen om du inte slutar som förtroendevald." Detta trots att chefen redan vid första tillfället blev korrigerad av chefen vid organisationsenheten (C OrgE).

- Förfarandet strider mot både god sed på arbetsmarknaden och Försvarsmaktens praxis. Det är beklagligt att någon som valt att ta på sig extra ansvar behandlas på det här sättet, säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.