Tvist mot Försvarsmakten: "Anser att FMTS vid omorganisation har brutit mot flera lagar och avtal"

Försvarsförbundet påkallade den 26 oktober en tvist mot Försvarsmakten då FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) vid omorganisation enligt förbundets mening brutit mot arbetsmiljölagen (AML), medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Tvisten rör arbetet med organisationen som började gälla 1 januari 2021. Förbundet menar att FMTS inte har låtit medarbetarna delta i arbetet med omorganisationen, personalen informerades inte tillräckligt, ingen risk – och konsekvensanalys genomfördes (vilket man dessutom påstod sig både gjort och redovisat enligt samverkansprotokoll) och dessutom agerade man på ett sätt som kan innebära kränkande särbehandling.

- Det är både beklagligt och anmärkningsvärt att en organisationsenhet kan negligera lagar och avtal i en sådan omfattning som vi anser att man har gjort i detta fall. Det är förvånande att en process som vanligtvis brukar vara välfungerande inom Försvarsmakten här så totalt har fallerat, säger Robert Oidemaa, ombudsman på Försvarsförbundet.