Tala om vad du tycker - motionera till kongressen

Vad tycker du att förbundet ska arbeta för eller förändra? Att skriva motioner till årets kongress är ett jättebra (och enkelt) sätt att göra din röst hörd!

Thinkstockphotos 508703963.

Foto: Thinkstock

Gör så här:

  1. Skriv en rubrik (tänk löpsedel - att du ska ”sälja” in din idé).
  2. Skriv sedan en kort bakgrund till motionen, gärna med en bra slutkläm.
  3. Avsluta med att skriva korta så kallade att-satser. Det är dessa som kongressen tar ställning till i sitt beslut. Här kommer ett exempel: Därför yrkar jag på att årsmötet ska ge styrelsen i uppdrag att jobba med XXX-verksamhet.
  4. Underteckna din motion.
  5. Skicka motionen till din föreningsstyrelse, som skickar den vidare.

Senast den 1 mars måste motionen vara inne.

Ladda ner en mall som du kan använda dig av: https://www.forsvarsforbundet.se/medlemskap/engagera-dig/skriv-motion

Både medlemmar och föreningar kan motionera till kongressen som genomförs den 13-15 juni 2023. Kongressen är förbundets högst beslutande organ, här kan du läsa mer om kongressen.