Satsning på civila föreslås i Försvarsberedningens rapport

Den 26 april lämnade Försvarsberedningen över sin totalförsvarsrapport till försvarsministern Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. I rapporten föreslår Försvarsberedningen att Försvarsmaktens budget höjs till 52,8 miljarder kronor till år 2030.

Bland satsningarna nämns bland annat en utökning av antal värnpliktiga och förstärkning av krigsorganisationens förmåga och tillgänglighet. För det civila försvaret planeras ett årligt tillskott på minst 15 miljarder kronor från och med 2028.

I rapporten understryks vikten att civilanställda erbjuds karriärvägar, kompetensutveckling och möjlighet till utveckling inom myndigheten. Samtliga är viktiga aspekter ur behålla perspektivet. Försvarsförbundets förbundsordförande Caroline Nilsson tycker det är positivt med en satsning på de civila speciellt då gruppen har varit eftersatt under många år, men uttrycker samtidigt en oro för Försvarsberedningens formulering om militär kompetens i vissa roller.

- Det är glädjande att Försvarsberedningen lyfter fram vikten av civilas karriär- och kompetensutveckling inom Försvarsmakten. Det är dock något som Försvarsmakten arbetat med utan resultat fram till idag. Beredningen nämner också att det krävs militär kompetens inom till exempel HR-funktioner samt kommunikationstjänst. Det skulle vara olyckligt om militär personal utan relevant utbildning tillsätts i HR-funktionen, eftersom detta kräver en gedigen högskoleutbildning inom ämnet. Vilket Försvarsmakten inte ger de militära medarbetarna i de utbildningar Försvarsmakten driver idag.

Mer information om Försvarsberedningens rapport hittar du här.