Rals - fördjupning 3

Med utgångspunkt från ÖB:s dagorder, och fortsatt i de arbeten som gjorts på bredden inom Försvarsmakten har det visat sig att myndigheten behöver stärka sin ställning såväl löne- som karriärmässigt för civila arbetstagare.

Det gäller såväl i behålla – som rekryteringsperspektivet. Vilka är de två viktigaste punkterna för att Försvarsmakten ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. Trots detta blev det inte någon central satsning på någon kategori med civila arbetstagare i Rals 2023, utan återigen på enbart officerare och GSS. Vi står bakom de satsningarna som görs, de behövs. Däremot anser vi det beklagligt att myndigheten inte kan visa samma vilja för samtliga anställda.