Rals - fördjupning 2

Vid mer än ett tillfälle har ÖB talat om att det finns pengar till personalsatsningar - Var är dessa i Rals? En del går till nya och förbättrade avtal, men det är långt ifrån tillräckligt för att både behålla och rekrytera. Det måste även synas i Rals.

FM satsar stora ekonomiska medel inom personalområdet, hittills har de satsat pengar inom personalrådet i Rals 2022 vilket kom alla kategorier till del. Även höjningen av ett antal avtalstillägg 2023-10-01 var ett viktigt steg framåt. Närmast just nu väntar en översyn av URA och IMI-avtalen. Vår åsikt om det Rals-avtal vi nu undertecknat är att det hade behövt visa en fortsatt satsning på civila, speciellt eftersom de två avtal som nu ligger närmast en förändring till absolut största del används av militär personal. När en extra satsning i Rals då uteblir för civila betyder det att civila som grupp i praktiken blir exkluderade från de satsningar på personalområdet som kommer att ske under året. Det är ett faktum vi som ATO inte kan ställa oss bakom.