Nytt semesteravtal ger både flexibilitet och ekonomisk ersättning

Den 16 juni klubbades ett nytt semesteravtal igenom av Försvarsmaktens parter. Med avtalet hoppas parterna kunna tillhandahålla både ekonomiska incitament för ändringar i beviljad semester samt ett tydligare ramverk för planering och beslut av semester.


Samtliga parter är nöjda med det nya semesteravtalet där den första delen redan började gälla 1 juni 2023 och innebär att arbetstagaren får en ersättning för varje semesterdag som flyttas eller avbryts. Förändringarna gäller redan beviljad semester och i överenskommelse med arbetsgivaren. Den andra delen av avtalet omfattar tydligare ramar för planering och beslut av semester och träder i kraft den 1 januari 2024. Med detta ges en utökad flexibilitet och fler verktyg för verksamheterna att kunna hantera oförutsedda händelser.

Simon Sundström, ombudsman på Försvarsförbundet, ser positivt på att det nu har skapats ekonomiska incitament för att göra ändringar i beviljad semester:

”De förändringar som träder i kraft kommer få en positiv inverkan för våra arbetstagare. Vi har sedan tidigare märkt av att det finns ett intresse och behov av att vilja flytta på semesterdagar. Med detta skapar vi ekonomiska förutsättningar för att göra ändringar.”


För att ta del av hela avtalet och frågor och svar vänligen logga in med BankID.