Nytt samverkansavtal klart på Försvarsmakten

Försvarsförbundet, Försvarsmakten och övriga fackförbund har skrivit under ett nytt samverkansavtal för myndigheten. 

Den största förändringen i avtalet är att det är justerat för att passa de nya samverkansgrupperna på myndighetsnivå efter omorganisationen inom försvarsmaktsledningen. Det nya avtalet påverkar i praktiken inte hur samverkan kommer att ske på arbetsplatserna.

Här kan du som medlem hitta avtalet, logga in med BankID