Ny rutin när en anställd går i pension

Från och med januari 2024 ändrar SPV (Statens tjänstepensionsverk) rutinen för när en anställd går i pension. Ändringen berör de myndigheter som är ansluten till servicen för pensionshantering.

Fram till nu har SPV skickat med en uppsägningsblankett till vissa som valt det. Nu hänvisar man i stället till den rutin som finns hos arbetsgivaren för att avsluta sin anställning. SPV kommer fortsätta skicka information till den anställda 7 månader innan hen har rätt att gå i pension. När den anställda vill gå i pension ska hen kontakta SPV så skickar de ansökningshandlingarna.

Läs mer på SPV:s webbsida