Ny bilaga reglerar hur samverkan ska ske när hotbilden är hög

Parterna på Försvarsmakten skrev i torsdags under en ny bilaga till samverkansavtalet: "Samverkan vid aktiverade krigsförband". Bilagan reglerar hur samverkan ska ske när hotbilden är så hög att krigsförbanden är aktiverade.

- Det är positivt att parterna på Försvarsmakten har samsyn om såväl att samverkan ska bedrivas som vilken metod som ska användas i ett sådant utsatt läge. Ett bevis på att den svenska modellen fungerar under hela konfliktskalan, säger ombudsman Robert Oidermaa.