Lokala löneförhandlingar - läget nu

De lokala löneförhandlingarna är nu genomförda på de flesta av våra medlemmars arbetsplatser.
Här kommer en rapport över läget just nu:

Försvarets radioanstalt - Klart
Försvarshögskolan - Förhandlingar pågår
Försvarets materielverk - Klart
Fortifikationsverket - Klart
Statens förhistoriska muséer - Klart
Försvarsmakten - Klart
Plikt- och prövningsverket - Klart