Idag lanseras Partsrådets tjänst Lärande i förändring

Idag den 20 oktober 2021 lanseras tjänsten Lärande i förändring. Den är en del av centrala parters stöd till lokala parter i statliga organisationer och syftar till att stärka förmågan att sätta lärande, kompetensutveckling samt engagemang på agendan.

Lärande i förändring består av en självinstruerande utbildning för partsgemensamma grupper. Den digitala tjänsten innehåller handfasta verktyg och metodik för dialog utifrån inspirationsmaterial, process- och ledningsstöd samt samtalsunderlag.

Tjänsten riktar sig till partsgemensamma grupper bestående av arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga samt fackliga företrädare.

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Lanseringsevent

Lansering sker i samband med en workshop den 20 oktober kl 13.00–14.15. Workshoppen inleds med en inspirationsföreläsning som kretsar kring vikten av kontinuerligt lärande. Föreläsare är Claudia Olsson – världskänd företagsledare och expert inom digitalisering och digital transformation. Därefter får deltagarna titta närmare på det digitala verktyget och även testa utvalda övningar.