Högvaktens paradhjälmar byts ut mot säkrare ridhjälmar

Försvarsförbundet har tidigare rapporterat om behovet av en säkerhetsklassad hjälm för den beridna högvakten. Efter larm från Musikkåren valde förbundet att ta frågan vidare till Arbetsmiljöverket för att få säkerhetsklassad ridhjälm ute i stadstrafik.

Vid en inspektion i maj hittade Arbetsmiljöverket flera allvarliga brister med paradhjälmen och det är nu efter deras rekommendationer som Livgardet väljer att gå över till vanliga svarta ridhjälmar. Planen är att de nya ridhjälmarna ska användas säsongen ut och tills Försvarsmakten ska ha köpt in nya säkra och traditionsenliga paradhjälmar till våren 2024.

"Det är en kortsiktig lösning som innebär att vi gör ett avsteg från uniformsbestämmelserna. Men det innebär att vi kan genomföra vår verksamhet i stort sett enligt plan", säger chefen för Livgardet Stefan Nacksten i ett pressmeddelande.

Högvaktens paradhjälm försvinner dock inte helt utan får fortsatt användas till fots och under utbildning.

Andreas Lundin, Försvarsförbundets skyddsombud för musikkåren, och den som tagit frågan vidare till Arbetsmiljöverket tycker att Livgardet har tagit ett bra beslut:
”Jag tycker att det är jättebra att säkerheten för personalen tas på allvar och hoppas att den nya paradhjälmen är på plats så snart som möjligt.”


Medier kommenterar nyheten:
Sveriges Radio
TV4