Förtydligande och rättelse gällande två frågor och svar i senaste numret av Försvarbart

I senaste numret av Försvarbart (nr 4 2021) har fel letat sig in. Det gäller två svar på sidan "Fråga oss" som behöver förtydligas/rättas gällande anställda i Försvarsmakten: Vad som gäller när nationaldagen är en lördag samt hur många semesterdagar som går att spara.

Följande frågor har vi kompletterat/ändrat med korrekt information. (Förändringen är markerad i svaren):

Spara semesterdagar

FRÅGA: Jag har många sparade semesterdagar. Hur länge får jag spara och vad händer med dagarna jag inte tar ut?

SVAR: För statligt anställda ändrades den 1 januari 2018 antalet dagar du kan spara från 35 till 30. Detta sker under en övergångsperiod, vilket innebär att du från den 31 december 2022 inte får ha fler än 30 sparade semesterdagar. Har du för många sparade dagar betalas de ut i pengar i början av nästkommande år.

Detta gäller dock inte Försvarsmakten, där myndighetens nuvarande kollektivavtal fortfarande anger 35 dagar.

Nationaldagen en lördag eller söndag?

FRÅGA: Kompenseras jag på något sätt om nationaldagen är på en lördag eller söndag?

SVAR: Villkorsavtalet som gäller för alla statligt anställda säger att fack och arbetsgivare på varje myndighet ska komma överens om hur kompensation ska ges för detta. Alla som har arbetstid förlagd måndag-fredag omfattas. Om arbetsgivaren och facket inte når en överenskommelse ska du kompenseras med motsvarande en ledig arbetsdag. Överenskommelserna på myndigheterna skiljer sig åt. På Försvarets materielverk får du ingen ledig extra dag men har däremot ledigt halvdagar dag före röd dag samt klämdagar, vilket anses som kompensation. På Försvarshögskolan och Plikt- och prövningsverket får du en extra ledig dag, hur detta genomförs står i arbetstidsavtalen. För att få veta mer om vad som gäller på din myndighet prata med din arbetsgivare eller dina fackliga företrädare.

Försvarsmakten ger ledigt en halvdag före nationaldagen när nationaldagen infaller på en tisdag-lördag. Detta gör att de anställda kompenseras för de år då nationaldagen infaller en söndag. Regeln är från Försvarsmaktens tidigare kollektivavtal (ej det senaste).

Läs tidningen här