Försvarsförbundet yrkar för lönehöjning med minst 7,4 procent under två år samt slopat karensavdrag och sjuklön från dag ett

Krav på löneutveckling i nivå med märket, slopat karensavdrag och sjuklön från dag ett är några av de yrkanden som Försvarsförbundet - genom samverkansorganet OFR/S,P,O - lägger fram i årets avtalsrörelse.

Att löneutvecklingen står i fokus är en självklarhet speciellt med tanke på att vi befinner oss i en tid som präglas av en osäker ekonomisk situation för många med inflation och reallönesänkningar. Men lika viktigt är att kunna garantera tryggheten för den som blir sjuk, ge möjlighet till kortare arbetstid och distansarbete.

”Dagens ekonomiska situation har skapat ett akut behov att stärka våra medlemmars ekonomiska förutsättningar. Därför går vi nu med full kraft in i den här avtalsrörelsen för att förbättra deras löneutveckling. Staten har inte råd att förlora viktig kompetens till andra branscher”, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef för Fackförbundet ST.

Många statliga tjänstemän vittnar om osunda arbetsförhållanden och ohållbar arbetsbelastning. Möjligheten till återhämtning har minskat drastiskt. På samma gång visade pandemin tydligt att distansarbete i många fall ökade effektiviteten, minskade stressen och skapade en bättre balans mellan arbetsliv och fritid för de anställda.

För vissa däremot är kontoret den bästa platsen för arbetsro och en tillflykt från hotfulla och våldsamma hemförhållanden. Det behöver arbetsgivaren ta hänsyn till. Försvarsförbundet vill att ingen ska tvingas att arbeta på distans på grund av arbetsgivarens ovilja att betala för en kontorsplats.

Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet, kommenterar yrkandena: ”Det känns bra att vi inom OFR/S har enats om ett konstruktivt yrkande som ger våra medlemmar såväl möjlighet att följa med i löneutvecklingen som att ha en bra arbetsmiljö. Vi är även glada över att behovet av en samsyn över arbetsformerna under alla hotnivåer lyfts fram”.

Försvarsförbundets främsta yrkanden i årets avtalsrörelse: 

  • Att lönerna ska höjas med minst 7,4 procent under två år, i nivå med märket
  • Slopat karensavdrag och sjuklön från dag ett
  • att det tillsätts ett centralt partsgemensamt arbete kring krig- och beredskapsfrågor, både i en nationell och internationell kontext

OFR/S,P,O:s samtliga yrkanden hittar du här

 

Fackförbundet ST är det största förbundet inom OFR/S,P,O, ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor och företräder 102 000 medlemmar i statlig tjänst: Fackförbundet ST, Sveriges Lärare, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet och Förbundet Reservofficerarna. Motpart i avtalsförhandlingarna för statlig sektor är arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket (AgV).