Försvarsförbundet vid nordiskt möte i Helsingfors

Försvarsförbundet träffade under torsdagen den 1 december sina nordiska fackliga motsvarigheter för erfarenhetsutbyte och intressanta samtal. 

4.

Foto: privat

Under torsdagen den 1 december var Försvarsförbundet på plats i Helsingfors för att träffa förbundets fackliga motsvarigheter från Danmark, Norge och Finland vid nordiskt möte. 

Dagen innehöll intressanta diskussioner om bland annat Sverige och Finlands framtida Natomedlemskap och hur detta kan komma att påverka civilanställdas villkor.

- Att ha möjligheten att träffas såhär för att kunna dela erfarenheter, kunskap och lära av varandra är viktigt och något vi värdesätter, säger Eva Rundlöf, kanslichef och 1:e ombudsman på Försvarsförbundet.

Det var första gången fackförbunden träffades sedan pandemin, träffar som vanligtvis brukar genomföras årligen.

Från Försvarsförbundet deltog förbundsordförande Håkan Sparr, vice ordförande Ove Hellgren samt kanslichef/1:e ombudsman Eva Rundlöf.