Försvarsförbundet tvistar om borttagen ÖB-rätt för medlem: ”Anmärkningsvärt hur Försvarsmakten åter igen misslyckats med att informera berörd om ändrad pensionsålder”

Den 1 mars 2021 påkallade Försvarsförbundet en tvist mot Försvarsmakten. Detta då myndigheten tagit bort rätten till att gå i pension enligt övergångsbestämmelsen (ÖB-rätt) för en av förbundets medlemmar. Medlemmen nåddes av informationen först när han skulle ansöka om pension.

Det finns inget som tyder på att ÖB-rätten skulle tas bort eller hade tagits bort innan beskedet kom, menar förbundet. 2015 fick medlemmen, via en utredning på FMV där han då arbetade, veta att hans ÖB-rätt var kvar. I oktober 2020 fick han papper från SPV om att han kunde gå i pension i maj 2021. När han några månader senare, i slutet av januari 2021, ringer SPV för att få hem pensionspapprena, får han beskedet att han är borttagen i december 2020.

Försvarsförbundets ombudsman Robert Oidermaa tycker att det är anmärkningsvärt att förbundet nu för andra gången inom en kort period har en medlem som Försvarsmakten har misslyckats med att informera om den ändrade pensionsåldern:

- Att inte informera om en sådan här livsförändring är inte acceptabelt. Beslutet ställer givetvis hans liv på ända. Det här är ytterligare ett bevis på att Försvarsmakten måste se över sina rutiner för hur man ändrar pensionsålder för sina arbetstagare.

Försvarsförbundet vill se en förändring när det kommer till förhandling av liknande ärenden, menar Robert Oidermaa:

- Vi anser att Försvarsmakten bör förhandla liknande ärenden med oss för att säkerställa att medlemmen får information om ändringen. Vår tolkning är att det borde falla inom MBL §11, vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla vid viktigare förändringar för arbetstagaren.

Förhandlingarna med arbetsgivaren påbörjas den 12 mars.

Försvarsförbundets tvister

Här hittar du fler pågående och avslutade tvister.