Försvarsförbundet tar fram kollektivavtal för ny myndighet: Myndigheten för totalförsvarsanalys

Den 14 juli 2022 beslutade regeringen om att inrätta en ny myndighet – Myndigheten för totalförsvarsanalys. Försvarsförbundet deltar i arbetet med att bland annat ta fram kollektivavtal på myndigheten.

Arbetet påbörjades under hösten och verksamheten ska starta den 1 januari 2023.