Försvarsförbundet tar frågan om högvaktens paradhjälm till Arbetsmiljöverket

I mer än hundra år har den beridna högvaktens hjälmar sett likadana ut. Efter flera incidenter där hjälmen fallit i marken och blivit deformerad ifrågasätter nu Försvarsförbundet hur pass säkra hjälmarna är. Situationen med hjälmarna är inte ny utan har diskuterats ända sedan 2012.

Säkerheten med högvaktens paradhjälm lyfts nu återigen. Den stökiga trafikmiljön där byggen, bilar, spårvagnar och motorcyklar är en del av vardagen gör situationen för den beridna högvakten svår. För att få till en översyn av hjälmarna har nu Andreas Lundin, Försvarsförbundets skyddsombud för musikkåren, tagit frågan vidare till Försvarsförbundet som väljer att driva frågan vidare till Arbetsmiljöverket.

”Musikkåren vill att Arbetsmiljöverket tar ställning till arbetssituationen för att kunna garantera en säkerhetsklassad ridhjälm ute i stadstrafik.”

Enligt Paula Levänen, informationsschef på Livgardet, pågår ett arbete sedan en tid tillbaka med att ta fram en säkrare hjälm. ”Målet är att den beridna högvakten till nästa paradsäsong ska ha ett fullgott skydd.”

Freddy Tullgren, ombudsman på Försvarsförbundet kommenterar ärendet: ”Vi ser positivt på att arbetsgivaren har påbörjat att ta fram en säkrare paradhjälm. Det är synd att arbetet enligt arbetsgivarens egen dokumentation påbörjades först maj 2023 och, i vår uppfattning, i anslutning till skyddsorganisationens framställan till Arbetsmiljöverket.”

Lyssna på intervjun med Försvarsförbundet på P4 Stockholm