Försvarsförbundet om Försvarsmaktens pågående HR-utredning: Behövs fokus på personalens förutsättningar

Försvarsförbundet följer utvecklingen av Försvarsmaktens pågående utredning gällande framtida HR i Försvarsmakten. Förbundet har i sitt remissvar uttryckt att behövs fokus på personalens förutsättningar i tider av förändring.

En utredning där man i skrivande stund har konstaterat att försvarsgrensstaber och stridskraftschefer behöver få utökade resurser och mandat inom HR och förstärkningar från HRC/HKV har diskuterats.

Förbundet har bland annat deltagit vid ett informationsmöte samt ett granskningsseminarium. Man har också lämnat ett remissvar där man bland annat uttryckte att det behövs fokus på personalens förutsättningar i tider av förändring.

Efter sommaren kommer utredningen starta gällande hur den förstärkningen ska gå till. Förbundet återkommer till våra föreningar så snart HR-arbetet på OrgE-nivå börjar diskuteras. Utredningen ska samverkas i juni 2021.