Försvarsförbundet har fått en ny förbundsordförande

Styrelse.

I tisdags på Kongressen valdes Caroline Nilsson till ny Förbundsordförande för Försvarsförbundet. Hon ersätter därmed Håkan Sparr som avgår efter 12 år på posten. Caroline har sedan 2019 varit suppleant i styrelsen och tillhör förening 10 i Linköping, Försvarsmakten Flygstaben.

"Det är en stor ära att få förtroende för ordförandeposten som jag ska förvalta på bästa sätt. Just nu pågår stora förändringar i samhället och det gäller att vi hänger med i utvecklingen. Tillsammans med styrelsen ska jag arbeta för att vi ligger i framkant."

Som vice Förbundsordförande valdes Martin Sparr från förening 44 FMTIS och tar med detta över posten efter Ove Hellgren. Martin har bakgrund som ledamot inom styrelsen, en post som han har haft sedan 2019.

Nya in i styrelsen är suppleanterna Fredrik Nordahl från förening 21 i Kungsängen och Madeleine Lithander från förening 330 i Stockholm. 

Nya styrelsen på bild:
Martin Sparr, vice förbundsordförande
Fredrik Nordahl, suppleant
Kenneth Hartikainen, ledamot
Per Gunnarsson, ledamot
Madeleine Lithander, suppleant
Caroline Nilsson, förbundsordförande
Marie-Louise Svensson, ledamot


Grattis och ett stort lycka till!