Försvarsförbundet deltog vid Folk och Försvars Rikskonferens

Försvarsförbundet deltog under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen som genomfördes den 8-10 januari 2023. Temat för årets konferens var Nato och EU i en ny säkerhetspolitisk verklighet. 

Ove Hellgren Och Caroline Nilsson Red.

Ove Hellgren, vice ordförande och Caroline Nilsson, suppelant i Försvarsförbundets förbundsstyrelse, deltog under dagarna.

Varje år sedan 1946 genomför Folk och Försvar Rikskonferensen: Sveriges främsta forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Rikskonferensen samlar varje år ca 350 deltagare och 70 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Försvarsförbundet deltog under de tre dagarna. Representerade förbundet gjorde Ove Hellgren, vice ordförande och Caroline Nilsson, suppleant i Försvarsförbundets förbundsstyrelse.

- Konferensen har varit givande och nyttig. De insikter och den kunskap som kommer med dagarna är viktiga delar i vårt förbunds arbete att röra oss framåt och kunna fånga upp de aktuella frågorna som kommer behandlas framöver, säger Ove Hellgren.

ÖB Micael Bydén Och Caroline Nilsson Foto Försvarsförbundet Red Liten För Webb (1).

ÖB Micael Bydén pratade bland annat om medarbetarnas arbetsinsats under året som gått, Nato, löner och myndighetens behållararbete av personalen. Här med Caroline Nilsson från Försvarsförbundets förbundsstyrelse.

Ove Hellgren, Britta Leijon, Caroline Nilsson, Johan Lindgren Och Therese Svanström Red.

F.v. Ove Hellgren (vice ordförande Försvarsförbundet), Britta Leijon (ordförande Fackförbundet ST), Caroline Nilsson (suppleant Försvarsförbundets förbundsstyrelse), Johan Lindgren (ordförande Tull-Kust) och Therese Svanström (ordförande TCO).

Om Folk och Försvars Rikskonferens

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – liksom representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.

Läs mer om Folk och Försvars rikskonferens (program samt digitala sändningar)