Förhandlingar pågår gällande RALS 2022 på Försvarsmakten

Förhandlingar pågår på myndighetsnivå för att Försvarsförbundet och övriga fackförbund ska bli eniga med Försvarsmakten om årets ekonomiska beslut.

Det gedigna underlaget från alla OrgE som anger deras behov av särskilda satsningar har gjort arbetet mer omfattande än tidigare år.

- Vi har tyvärr fått ge upp vår ursprungliga målsättning att beslutet ska vara klart före sommaren. Vårt nya mål är att slutföra arbetet så snart efter semesterperioden som möjligt, sa Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet, innan sommaren.

Uppdatering 16 augusti: Nästa planerade möte är den 25 augusti.