Civilanställda bortprioriterade i Försvarsmaktens Rals

Försvarsförbundet och Försvarsmakten har i dag skrivit under ett ettårigt RALS-avtal. Avtalet följer med märket på 4,1% med tillägg för särskilda satsningar, inklusive GSS och officerare landar avtalet på 4,5%.

”Det är beklagligt att FM inte satsar mer pengar på löner i det ansträngda personalläge som råder", säger Robert Oidermaa, ombudsman på Försvarsförbundet.

”Vi ser stora problem med nivån på 2023 års RALS, det är främst fyra delar vi vill lyfta fram”, fortsätter Oidermaa:

  • Försvarsmakten säger att det är så mycket pengar i årets 2023 års RALS – Det stämmer visserligen att 4,1% är mycket pengar i en stor myndighet som Försvarsmakten, men problemet är att man behöver stärka sin ställning i samhället lönemässigt. Det är man långt ifrån att göra när man följer märket, årets lägstanivå är genom märket satt till 4,1%.

  • ÖB har vid mer än ett tillfälle talat om att det finns pengar till personalsatsningar – Var är dessa i RALS? En del går till nya och förbättrade avtal, men det är långt ifrån tillräckligt för att både behålla och rekrytera. Det måste även synas i RALS.

  • Återigen anser myndigheten att man enbart behöver satsa centralt på GSS och officerare – Det finns ett stort behov av att stärka flera civila arbetstagargrupper lönemässigt för att myndigheten ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det har framkommit tydligt i såväl arbetet med ÖB dagorder personal som i andra arbeten som följt den grundutredningen. Ändå visar Försvarsmakten även i år att man inte är villig att skjuta till några extra medel utom för just GSS och officerare, precis som det varit i flera år nu. Ingen ifrågasätter behovet av de satsningarna, men det finns ett lika stort behov av att lyfta andra kategorier lönemässigt i myndigheten, men tyvärr verkar den viljan saknas.

  • Det här utfallet gör att man effektivt riskerar att ta död på förtroendet för myndighetens arbete med lönestruktur och framför allt, den lönemålbild som varje OrgE ska ta fram och jobba efter. Det arbetet är centralt för att Försvarsmakten ska lyckas vara en attraktiv arbetsgivare, vi står helt bakom systematiken i det.  Nu får OrgE så lite utfall jämfört med det behov man tagit fram och skickat in för central beredning att det med all sannolikhet kommer att kännas som ett avfärdande och väcka frågor kring om det är värt tiden de lagt ner på arbetet ute på OrgE

    Här hittar du som medlem Försvarsmaktens RALS-avtal